Մեր թիմը

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

General Manager

Գլխավոր տնօրեն

HR

Պաշտոնական մենեջեր

Production Manager

Արտադրության մենեջեր

Products Manager

Ապրանքների մենեջեր

Purchase Manager

Գնումների մենեջեր

Sales Manager

Վաճառքի մենեջեր